1. Gıda, enerji, ulaşım , barınma ve hijyen ürünlerinde fiyat artışları durdurulsun.

2. Herkes için güzel, yaşanılabilir ve ödenebilir barınma olanağı

3. Ücret ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik harcamalarda artış

4. Sağlık, enerji, barınma ve ulaşımda kâr bazlı yaklaşıma son! Toplumsal gereksinimlere ilişkin hizmetler kamulaştırılsın!

5. Sosyal ekolojik dönüşüm!

6. Ağır silahlanma ve silah sanayisine son

7. Ulusal ayrışmaya karşı enternasyonal dayanışma

8. Zenginlerin pamuk elleri cebe!